מידע על האיזור

  • הפניה לאתר מועצה המקומית בנימינה – גבעת עדה –  http://www.bin-ada.co.il
  •  
  • “הפנייה לאתר של הקהילה הדתית הצעירה”לב בנימינה http://levbinyamina.com
  • www.btb.co.il הפניה לאתר רכיבת אופניים.
  • הפניה לאתר יקבי בנימינה   www.binyaminawines.co.il
  • הפניה לאתר העמותה לשימור  בנימינה  www.binyamina.org
  • הפניה לאתר מתחם התחנה www.hamitcham.co.il