1234567

מס נכס:

למכירה

מיגרש לבניה

בנימינה

1266

מגרש מ׳׳ר:

בנוי מ׳׳ר:

חדרים:

0

מגרש במרכז מזרח בנימינה

₪0

© 2019 by MDesign

  • תיווך בנימינה יובל לי - אור