?מה צריך לדעת

מס רכישה:

מס רכישה הוא מס בישראל המשולם על רכישת זכות למקרקעין.

הקונה מחויב בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס לרשות המסים, מעבר לתשלום למוכר עבור הנכס הנרכש.

משכנתא:

משכנתא היא שעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה ,כאשר בדרך כלל מטרת ההלוואה היא רכישת הנכס ,ולכן תהיה ההלוואה ארוכת טווח וגדולה. משכנתא היא זכות במקרקעין לפי החוק בישראל ומחייבת רישום בלשכת רישום מקרקעין.

מס שבח:

מס שבח מקרקעין הוא מס שיש לשלמו בעת רכישת מקרקעין בישראל. המס משווה את הרווח מביצוע העסקה ביחס למחיר ששילם כשרכש את הנכס והשבחות שבוצעו במהלך תקופת ההחזקה בנכס. קביעת שומת מס שבח היא עניין מורכב מאחר שהיא נקבעת לפי קריטריונים רבים. בתנאים מסוימים ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח. בהתאם לחוק.

תב"ע- תכנית בנין ערים:

על כל חלקה בתחום בנימינה וגבעת עדה חלה תכנית המגדירה מה הם זכויות הבניה בחלקה- מה שטח הבית שניתן לבנות, מספר הקומות המרחק שנדרש להשאיר מגבולות החלקה ועוד.

 

תכנית בנין ערים כוללנית לבנימינה וגבעת עדה:

כעת מכינים לבנימינה וגבעת עדה תכנית המגדירה את החזון של התפתחות היישוב ל-20-השנים הבאות. התכנית טרם אושרה בוועדות התיכנון.

 

ועדת לתיכנון ובניה ישובי הברון:

ועדת הבנין שאליה שייכת בנימינה וגבעת עדה. הוועדה נמצאת ברחוב המייסדים 54 בזכרון יעקב. קבלת קהל בימי שלישי אחר הצהרים 16.00-18.00 טלפון 04-6305522. הועדה עוסקת בין השאר במתן אישורי בניה לבניה חדשה ולתוספות בניה

 

נסח טאבו:

טופס הניתן על ידי לשכת רישום המקרקעין, העוסקת במתן אישור עסקאות ופעולות שונות במקרקעין. בדרך כלל בסיום עסקת קניה מתבצע רישום הבעלות החדשה בטאבו

 

היתר בניה:

מסמך +תכנית (גרמושקה) שעל פיה יש לבנות את הבית. תוקף ההיתר הוא לשנה , אבל ניתן להאריך את תקפו עד 3 שנים באם התחילו בעבודת הבניה.