נדל''ן

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

למכירה

בנימינה

מיגרש לבניה

מגרש במרכז מזרח בנימינה

חדרים:

0

450 מר

בנוי:

450 מר

מגרש:

3000000

להשכרה

בנימינה

בית

וילה יפיפיה להשכרה בבנימינה

חדרים:

6

450 מר

בנוי:

450 מר

מגרש:

3000000

להשכרה

בנימינה

דירה

דירה להשכרה

חדרים:

3

450 מר

בנוי:

450 מר

מגרש:

3000000

למכירה

בנימינה

בית

מגרש עם בית קטן

חדרים:

2

450 מר

בנוי:

450 מר

מגרש:

3000000

להשכרה

בנימינה

מסחרי

חנות להשכרה במרכז בנימינה

חדרים:

1

450 מר

בנוי:

450 מר

מגרש:

3000000

למכירה

בנימינה

בית

בית קרקע במערב המושבה

חדרים:

4

450 מר

בנוי:

450 מר

מגרש:

3000000

© 2019 by MDesign

  • תיווך בנימינה יובל לי - אור